Reference

Komercijalna banka

Informacije o projektu

  • Godina realizacije

    2018

  • Kategorija

Dizajn enterijera poslovnice Komercijane banke koncipiran je tako da prati formu talasa, koji se nalazi na logotipu banke. Ovakav oblik je suptilno provučen na svim površinama enterijera: podu, zidovima i plafonu. Zidne površine su obrađene Tikkurila bojama, dok je za epoksidni pod i grafiku na njemu iskorišćen proizvodni program istog proizvođača, kojeg zastupa ENTEXT. Ovako kreiran koncept funkcionalne organizacije i korišćenje staklenih pregrada ima za cilj da banku, kao i njene zaposlene, približi klijentima i na taj način pojača uzajamnu vezu. Kako bi prostor bio humanizovan, na posebno dizajniranim mjestima ozelenjen je vještačkim zelenilom iz asortimana kompanije ENTEXT. Na taj način dizajnirana filijala potpuno je novi koncept organizovanja poslovnice, u kom su izbjegnute sve nepotrebne sigurnosne pregrade koje bi pokazale nepovjerenje banke prema svojim klijentima, a uz ekskluzivan dizajn, odgovarajući za lokaciju, i vješt izbor materijala, napravljen je prijatan prostor, koji će zadovoljiti zahtjeve svih korisnika.